0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Bijna één miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. De meesten van hen gebruiken dagelijks inhalatiemedicatie. Medicatie heeft het beste effect als deze op de juiste manier gebruikt wordt. Helaas gaat er in de praktijk nog veel mis. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grote groep patiënten met regelmaat fouten maakt bij het inhaleren. Dit kan leiden tot meer medicatiegebruik, meer bijwerkingen, meer ziekenhuisopnamen en een lagere kwaliteit van leven. Daarom is een goed gebruik van groot belang en is duidelijke en eenduidige uitleg én informatie hard nodig.

Om die reden is de Long Alliantie Nederland een aantal jaren geleden gestart met het ontwikkelen van een Landelijke infrastructuur voor eenduidige inhalatie instructie met als doel dat zorgverleners werken volgens dezelfde instructies en dat patiënten aansluitende en juiste informatie kunnen raadplegen. De infrastructuur bestaat uit:

Uniforme inhalatie protocollen: door betrokken beroepsgroepen en partijen ontwikkeld en vastgesteld;
Gebruiksaanwijzingen: ontwikkeld door het Longfonds voor én met patiënten;
Instructiefilms: onafhankelijk en uniform in nauwe samenwerking met de KNMP.
Al deze eenduidige informatie over inhalatiemedicatie is vervolgens bij elkaar gebracht en te vinden op inhalatorgebruik.nl.

De inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen zijn in LAN verband opgesteld in nauwe samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS), Kwaliteitskring NODE (namens de branchevereniging van apothekers: KNMP) en namens de V&VN Longverpleegkundigen (de Tjongerschans) en de Longfonds patiëntenvereniging.

De wetenschappelijke onderbouwing is verzorgd door de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen.

De ontwikkeling van de website www.inhalatorgebruik.nl is oorspronkelijk een initiatief van AstraZeneca, Boehringer Ingelheim en GlaxoSmithKline. Zij hebben als lidorganisaties van de LAN de website overgedragen aan de LAN.

Bron: LAN (linkedin)

Leave comment

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×