Philips en de Hartstichting partnership voor een gezonde samenleving

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Philips en de Hartstichting starten een driejarige strategische samenwerking om het leven van hart- en vaatpatiënten en (hoog)risicogroepen in Nederland te verbeteren. Samen willen zij ervoor zorgen dat mensen met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop tijdig hulp krijgen en zo goed mogelijk worden behandeld. Eén van de speerpunten is om er naartoe te werken dat heel Nederland een 6-minutenzone wordt, door het uitbreiden van een duurzaam, landelijk dekkend netwerk van burger-hulpverleners en AED’s. Hierdoor kunnen jaarlijks naar schatting 2500 levens worden gered. Vandaag tekenden beide partijen in Eindhoven de samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking kent meerdere speerpunten. Naast het redden van meer levens in Nederland staat het bevorderen van een gezonde leefstijl centraal, specifiek onder minimaal 100.000 huishoudens met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ten slotte gaan de Hartstichting en Philips samenwerken op het gebied van innovaties en technologieën die kunnen bijdragen aan betere cardiologische behandelingen. Zo vindt onder meer uitwisseling plaats van kennis, expertise en resources op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis.

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en Henk Valk, CEO Philips Benelux. “De Hartstichting werkt aan oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen het maximale uit het leven kan halen”, aldus Floris Italianer. “Wij willen dat niemand meer wordt overvallen door een hart- of vaataandoening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten in de toekomst eerder kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk behandelen. Door samen te werken met Philips kunnen wij meer snelheid en daarmee impact genereren.”
“Philips werkt nauw samen met vooraanstaande cardiologen en patiënten om oplossingen te creëren die de kwaliteit van leven van patiënten met hart- en vaatziekten echt verbeteren. Technologische innovaties in de diagnostiek, imaging en informatiekunde moeten geïntegreerde zorgpaden mogelijk maken, en daarmee een verbeterde ervaring voor de patiënt”, voegt Henk Valk toe. “Het is de ambitie van Philips om in 2025 wereldwijd het leven van 3 miljard mensen te verbeteren, dit partnership met de Hartstichting past naadloos binnen die grotere ambitie en brengt ons dichterbij dat doel.”

Binnen de driejarige samenwerking zullen diverse activiteiten worden uitgerold, gericht op de eerder genoemde speerpunten. Zo is het doel om het aantal geregistreerde AED’s in het reanimatie-oproepsysteem uit te breiden naar minimaal 30.000, zodat in 2018 een landelijke dekking wordt gerealiseerd. Er wordt hiertoe een aanmeldcampagne opgezet, om bestaande AED’s aan te melden in het reanimatie-oproepsysteem en 24/7 beschikbaar te maken. Maar ook werken Philips en Hartstichting samen om het gezamenlijk aanschaffen van een BuurtAED te faciliteren. Verder zal er extra aandacht zijn voor onderzoek binnen Cardiolab, een samenwerking tussen TUDelft, Philips en de Hartstichting gericht op data gedreven innovaties voor cardiologische behandelingen.

Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.

Bron: de Hartstichting Afbeelding: Idem